Achteraf betalen

Nieuwe betaalmogelijkheid op Mijnslipjes.nl achteraf betalen met Billink

billink

Eerst ontvangen, dan pas betalen met Billink

Wil je eerst je bestelling ontvangen voordat je betaald? Of heb je momenteel geen bankpas bij de hand?
Dan kun je kiezen voor achteraf betalen met Billink.

Billink voert voor MijnSlipjes.nl het volledige achteraf betaalproces uit.
Dit betekent dat je een digitale factuur van Billink via email ontvangt om het gekochte product te betalen.
Je dient na ontvangst van je digitale factuur binnen 14 dagen je bestelling te betalen.

Ter goedkeuring van jouw verzoek om achteraf te betalen voert Billink een gegevenscontrole uit.
Billink hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement.
Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kun je natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

Hou er wel rekening mee:
Gedragen slipjes en alle andere artikelen kunnen niet retour worden gestuurd i.v.m. hygiëne.

 

 

Voorwaarden voor achteraf betalen:

Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink
1. Uw factuur-en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn
2. U hebt geen surseance van betaling aangevraagd, en bent niet failliet verklaard
3. U verkeert niet in schuldsanering of bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
4. U bent niet onder vermogensrechtelijk bewind of curatele gesteld.
5. U bent 18 jaar of ouder
6. Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken van de betaaloplossing Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online te toetsen zodat Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is.

Artikel 2. Acceptatie
1. Billink behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Billink te weigeren.
2. U krijgt direct online te zien of uw verzoek is goedgekeurd
3. Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door onze kredietwaardigheidstoets ofwel onze goedkeuring of weigering om u te accepteren.
4. Billink behoudt zicht het recht voor om na aanvankelijke acceptatie uw aanvraag alsnog binnen 7 dagen te weigeren.
5. Indien gewenst kunt u hiervan schriftelijk, omkleed met redenen, op de hoogte worden gesteld. Desgewenst kan hier ook telefonisch toelichting op gegeven worden.

Artikel 3. Wijze van betalen
1. U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking of een reguliere overboeking via uw bank
2. Billink is door de verkopende partij volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder inbegrepen:
– Het inschakelen van een derde, waaronder een incassobureau en of deurwaarder
– Het in rekening brengen van rente en kosten

Artikel 4. Kosten betaalopdracht
1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor rekening van de gebruiker van Billink.

Artikel 5. Betaaltermijn
1. Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van de banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is hierbij leidend.
2. Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de factuur is hierbij leidend.

Artikel 6. Adreswijziging
1. U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail wijziging. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink bekende adres en blijft u aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer deze tussentijds verhoogd is met eventuele rente en kosten.
2. Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit uitsluitend per e-mail.

Artikel 7. Betalingsverzuim
1. Indien u niet in de in artikel 5 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim.
2. Indien u niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt stuur Billink u een schriftelijke herinnering. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft stuurt Billink u een sommatie welke wordt opgehoogd met aanmaningskosten. Mocht het nodig zijn meerdere sommaties te versturen zullen deze telkens verhoogd worden met aanmaningskosten.

Dit bericht is gepost in Blog. Bookmark de link.

Geef een antwoord

Door deze website te gebruiken, stem je in met het privacybeleid en het gebruik van cookies in overeenstemming met het cookiebeleid.